Hjärtstartare i Västervik vid en brygga för att snabbt kunna ge assistant och öka möjligheterna till överlevnad vid en akut situation

Book a demo

Fill out the form and we’ll get back to you as soon as we can

Öppen placering av defibrillator för att enkelt komma åt den vid behov

Find out more about our defibrillator below

Information about our defibrillator R100

MobiMed är ett system som är modulärt och består av patientmonitorering, elektroniska journaler och fristående defibrillatorer

Do you have any questions? Follow the link below

Common questions